چهارشنبه 24 شهریور 1389 - نمايش : 2973 نسخه چاپی

  دلخواه…!

مي خوام بشم سوار اسب خيال
برم بالا رو ابرها
و خوشحال
پشمك ابر رو بخورم با چنگال
وبعدا
سريعاً
بيام پا يين از اون بالا يه باره
يه كاره

***

دلم مي خواد برم كنار دريا
شيرجه برم تو آب سرد وبعداً
مشغول جست وخيز وسرگرم « بدو بدو » شم
وروي ما سه هاي نرم ساحل
ولو شم
سياه بشم از نور داغ آفتاب
بعداً برم موها مو رنگ بذارم
بور بشم!

***

تو كوچه، تو بازار
تو خاكي، تو شن زار
هر جا كه ميرم صحبت از
نامزدي رئيس جمهوريه
حالا كه اين جوريه
من اصلاً
دلم مي خواد رئيس جمهور بشم
اگردروغ بگم، الهي كوربشم!


ارسال نظر
* نام شما : 
پست الکترونيک : 
وب سايت : 
* نظر شما :