چهارشنبه 24 شهریور 1389 - نمايش : 1767 نسخه چاپی

  چيستان !

بگو چه هست آن كه نام خوب آن
ز ياد بنده رفته است؟
نه نام يك پرنده، نه چرنده، نه خزنده است
و نام آن، تك زبان بنده است !
***
چه هست آن كه في المثل
اگر به وقت شام، نام آن بري
تمام سفره ها پر از چلو كباب مي شود
ولي ميان شعر من، اگر بيايد، اي دريغ
بدون شبهه، وزن شعر من خراب مي شود !
***
چه هست آن كه نام آن
اگر جناح چپ ز دور بشنود،
به سوي آن به شور و شوق مي رود، بدو بدو
و در عوض
جناح راست مي خورد تلو تلو؟ !
***
آهان ! يادم آمد: « جامعه مدني » !

ارسال نظر
* نام شما : 
پست الکترونيک : 
وب سايت : 
* نظر شما :