دوشنبه 22 شهریور 1389 - نمايش : 2056 نسخه چاپی

  به حضرت استاد ابوالفضل زرویی نصر آباد -حفظه الله-;نسیم عرب امیری

قبول خاطر و لطف سخن خدادادست

همیشه روی لبم ذكر خیر استادست

 

غلام همت آنم كه زیر چرخ كبود

ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزادست

 

همان كه از پس یك عمر كار فرهنگی

مقیم خانه ی بابا در احمد آبادست

 

همان كه با همه رندی زفرط ساده دلی

به دام توطئه نارفیق افتادست

 

تمام ما حصل باغ عمر او این است

كه صاحب پسری مثل شاخه شمشادست

 

به هیچ خلق و خوی اش انتقاد وارد نیست

جز این كه حضرت ایشان به پیپ معتادست

 

صلاح مملكت خویش خسروان دانند

كه آن وجود مبارك هم آدمیزادست

 

فلك به مردم نادان دهد زمام مراد

نه باب میل زرویی نصر آباد* ست

 

به جز سواد و محبت گناه او این است

كه كار دست جوانان نابلد دادست

 

حضور محفل انس است و دوستان جمع اند

كسی كه گوشه عزلت گرفته استادست

 

اگر كه مجلس طنزی هنوز پا برجاست

به لطف حلقه رندان**سال هشتادست! 

 

 

پی نوشت:

*سکته هنگام ذکر نام حضرتش ثابت کرد که اسم بردن از ایشان ساده نیست!

**حلقه رندان عنوان شب شعر طنزی است كه به صورت ماهانه در حوزه هنری برگزاری می شود.

طرح برگزاری این جلسات در سال 1380توسط ابو الفضل زرویی نصر آباد به مدیر وقت حوزه هنری حجت الاسلام محمد علی زم ارائه واولین جلسه این شب شعر در مرداد ماه همان سال برگزار شد.

ارسال نظر
* نام شما : 
پست الکترونيک : 
وب سايت : 
* نظر شما :