شنبه 1 آبان 1389 - نمايش : 3783 نسخه چاپی

  با معرفت ها(15)

دنيا عجيب و بي‌در و پيكره

بپا كه شصت پات‌تو چشمت نره

 

عروسكا عاشق پولت مي‌‌شن

دولا بشي سوار كولت مي‌شن

 

طالب عشق موندگاري عزيز

يه عمره بيخود سركاري عزيز

 

تو صحبت و حرف و كلوم عاشقن

اينا فقط تا لب بوم عاشقن

 

حتي اگر يه روزي پاش بيفته

اين قدشم جون تو حرف مفته

 

تب كني اينا كه بهت ور مي‌رن

هركدوم از يك‌طرفي درمي‌رن

 

الان عزيز جون و نور چشمي

دو روز ديگه، چه كشكي و چه پشمي؟

 

يخت نگيره، باطلت مي‌كنن

اينا كه چسبيدن، ولت مي‌كنن

 

جون تو هيچ چي بارشون نيست عمو

وفا مفا توكارشون نيست عمو

 

اگر بيفتي توي چاله چوله

اينا مي‌رن اتل متل‌توتوله

 

تا عسلي اينام برات زنبورن

به فوت مي‌آن به باد مي‌رن اينجورن

ارسال نظر
* نام شما : 
پست الکترونيک : 
وب سايت : 
* نظر شما :