شنبه 17 مهر 1389 - نمايش : 2907 نسخه چاپی

  با معرفت ها(8)

شهر بدون مرد، شهر درده

قربون شكل ماه هرچي مرده 

 

قربون اون مرداي دل‌شكسته

قربون اون دستاي پينه‌بسته 

 

مرداي ده، مرداي كاه و گندم

مرداي ده، مرداي خوان هشتم  

 

مرداي پشت كوه، مثل خورشيد

تودلشون هزار جام جمشيد 

 

مرداي سوخته زير هرم آفتاب

مرداي ناب و كم‌نظير و كم‌ياب 

 

كيسه چپق‌ها به پرشالشون

لشكر بچه‌ها به دنبالشون 

 

بيل و كلنگشون هميشه براق

قليونشون به راه، دماغشون چاق  

 

صبح سحر پا مي‌شن از رختخواب

يكسره روپان تا غروب آفتاب 

 

چارتاي رستمن به قدوقامت

هيكلشون توپ، تنشون سلامت 

 

نبوده غيرگرده گلاشون

غبار اگر نشسته روكلاشون 

 

كلامشون دعا، دعاشون روا

سلام و نون و عشقشون بي‌ريا 

****

مرداي نازدار، مرد شهرن

با خودشون هم اين قبيله قهرن 

 

مرداي اخم و طعنه بي‌دليل

مرداي سرشكسته ی زن ذليل 

 

مرداي دكتراي حل جدول

مرداي نق‌نقوي لوس تنبل  

 

لعنت و نفرين مي‌كنند به جاده

اگر برن چار تا قدم پياده 

 

مرداي خواب تو ساعت اداري

تازه دو ساعتم اضافه‌كاري 

 

توي رگاشون مي‌كشه تنوره

تري‌گليسيريد و قند و اوره 

 

انگار آتيش گرفته ترمه‌هاشون

هميشه تو همه سگرمه‌هاشون 

 

به زيردست، ترشي و عبوسي

به منشي اداره چاپلوسي 

 

براي جستن از مظان شك ‌ها

دايره‌المعارف كلك ‌ها 

 

بچه به دنيا مي‌آرن با نذور

اغلبشون يه دونه اون ‌هم به زور

 

پيش هم از عاطفه دم مي‌زنن

پشت سر اما واسه هم مي‌زنن 

 

اينجا فقط مهم مقام و پسته

مرداي شهري كارشون درسته !
 

ارسال نظر
* نام شما : 
پست الکترونيک : 
وب سايت : 
* نظر شما :