چهارشنبه 7 مهر 1389 - نمايش : 6134 نسخه چاپی

  در عشق سنتی نوع دیگر و حالات و عوارض آن می فرماید

دیگر از عشق های نوع قدیم

عشق پاک است و نسبتاً خوش خیم

 

بادوام است و خوب و بی ضرر است

عین کبریت های بی خطر است

 

گر کسی جاش را نخاراند

ابداً جای آن نمی ماند

 

پسری در میان شهر و محل

دختری را نشان کند به مثل

 

نرم و آرام و زیر چشمی، خوب

می زند زاغ دخترک را چوب

 

تا ببیند طرف به فرض مثال

خوب و پاک است یا زبانم لال ...

 

یا که می پرسد از حوالی شان

که چطور است وضع مالی شان

 

پدر دخترک، زمین دار است

یا به صدها نفر بدهکار است

 

می کند دختر از پدر تمکین

یا خدایی نکرده ... اِی ... همچین!

 

بعد از آن پس و جو که مرد جوان

رسد از هر جهت به اطمینان،

 

کند از نقشه ای که زد به سرش

دردِ دل پیش مادر و پدرش

 

بعد تصویب و اتفاق نظر

خواستگاری کنند از دختر

 

عاقبت مثل بچه ی آدم 

آن دو دلداده می رسند به هم

 

عمر این عشق ها که دیده شده

تا به صد سال هم شنیده شده

 

فقط این عشق، بی چَک و چانه

نیست کافی برای افسانه

 

باشد این شیوه ی دموکراتیک

فاقد جنبه ی دراماتیک

 

گرچه خام است یا که عام تر است

جنس ِ این عشق، بادوام تر است

ارسال نظر
* نام شما : 
پست الکترونيک : 
وب سايت : 
* نظر شما :